881 332 508 info@weselnealkohole.pl

REGULAMIN – "WESELNE ALKOHOLE"

Skawina ul. Popiełuszki 31

&1

1. Serwis www.weselnealkohole.pl jest skierowany do osób pełnoletnich zwanych dalej Klientami i tylko przez takie osoby może być używany w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.

2. Serwis www.weselnealkohole.pl zwany dalej Serwisem jest własnością Firmy Grupa Corleone Rafał Kolak zwanej dalej Sprzedawcą.

3. Działanie Serwisu polega na udostępnianiu możliwości kontaktu ze Sprzedawcą, informowaniu klientów o możliwości zakupu napojów alkoholowych, warunkach tych zakupów. Serwis nie prowadzi bezpośrednio sprzedaży.

&2

1. Sprzedawca oświadcza, że wszystkie produkty przez niego sprzedawane pochodzą z legalnego źródła, posiadają wymagane znaki akcyzowe oraz oznaczenia producenta.

2. Sprzedawca oświadcza, że posiada zezwolenie na detaliczną sprzedaż produktów alkoholowych.

3. Sprzedawca na każdy zakup wystawia Klientowi dokument zakupu – paragon fiskalny lub fakturę do paragonu.

&3

1. Kupujący może dokonać zamówienia wybranego towaru drogą mailową lub osobiście w Skawinie ul. Popiełuszki 31 w siedzibie firmy.

2. Zamówienie potwierdzone przez Sprzedawcę jest wiążące dla Kupującego.

3. Sprzedawca ma prawo żądać zaliczki na poczet realizacji zamówienia.

4. Zaliczka nie jest zwracana w przypadku rezygnacji Kupującego lub braku możliwości realizacji zamówienia z przyczyn leżących po stronie Kupującego.

5. Zaliczka jest zwracana w pełnej kwocie jeśli brak możliwości realizacji jest z winy Sprzedającego.

6. Na realizację zamówienia Strony mają 21 dni od dnia złożenia zamówienia chyba, że ustalą inaczej.

7. Sprzedający ma prawo odwołać zamówienie jeśli jego realizacja jest niemożliwa z przyczyn niezależnych od Sprzedającego.

&4

1. Odbiór towaru jest możliwy w siedzibie Firmy – Skawina ul. Popiełuszki 31 przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę pełnoletnią po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru.

2. Zapłata za zamówiony towar może nastąpić za pomocą gotówki podczas odbioru towaru lub przelewu bankowego zaksięgowanego na koncie Sprzedawcy przed odebraniem towaru.

3. Kupujący jest zobowiązany sprawdzić zgodność i ilość odbieranego towaru z zamówieniem w obecności Sprzedawcy lub jego pracownika. Późniejsze reklamacje co do ilości, uszkodzeń czy zgodności z zamówieniem nie będą uwzględniane.

&5

1. Zamówiony towar może być dostarczony pod wskazany przez Klienta adres. Podczas odbioru dostarczanego towaru musi być obecny Kupujący lub wskazana przez niego osoba pełnoletnia.

2. Wskazany adres musi być możliwy do zlokalizowania za pomocą nawigacji satelitarnej oraz musi być dostępne dla samochodów ciężarowych o masie całkowitej 3479kg.

3. O sposobie realizacji decyduje Sprzedający.

4. Termin dostawy może być ustalony w ciągu 21 dni od momentu zamówienia, chyba że strony ustalą inaczej.

5. Koszt dostawy jest liczony jako 81 groszy za kilometr drogi pomiędzy Siedzibą Sprzedającego a adresem wskazanym przez Kupującego, jednak nie mniej niż 37 zł. Sprzedający może zrezygnować z kosztów transportu. Na terenie Krakowa i Skawiny transport gratis.

6. Przy zamówieniach o wartości powyżej 1230 zł brutto cena za transport ustalona ryczałtowo: 45 zł brutto do 100km, 55zł brutto do 200 km od Siedziby Firmy przy uwzględnieniu harmonogramu dostaw Firmy. Na terenie Krakowa i Skawiny transport gratis.

7. Cena za transport na większą odległość jest ustalana indywidualnie.

8. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn leżących po stronie Klienta lub rezygnacji Klienta kiedy transport został już przygotowany lub wysłany do Klienta, Klient jest zobowiązany zwrócić Sprzedającemu poniesiony koszt transportu wyliczony zgodnie z zapisem Par.5 pkt. 5

9. W cenę transportu jest wliczona pomoc przy rozładunku. Kupujący jest zobowiązany poinformować Sprzedającego o braku osoby odpowiedzialnej za rozładunek i ustalić sposób działania.

10. Z uwagi na bezpieczeństwo kierowcy większe zamówienia są realizowane tylko po wpłacie całości wartości przelewem na konto bankowe.

&6

1. Każdy Kupujący ma prawo do zwrotu do 10% ilości zakupionej lub zamówionej czystej wódki ze standardowej oferty Serwisu w ciągu 180 dni od zakupu tylko w pełnych orginalnie zapakowanych kartonach.

2. Zwrotu należy dokonać osobiście w Siedzibie Firmy przedkładając przy tym oryginał dokumentu zakupu.

3. Zwracany alkohol musi posiadać oryginalne znaki akcyzowe oraz nie nosić żadnych uszkodzeń.

4. Kupujący jest zobowiązany pozostawić dane kontaktowe oraz numer rachunku bankowego na który w razie braku możliwości dokonania zwrotu od razu zostaną przelane środki za zwrot. Zwrot środków następuje w ciągu 10 dni.

&7

1. Podczas korzystania z Serwisu i podczas procesu zamówienia Klient może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia.

2. Dane te są wykorzystywane tylko i wyłącznie do procesu realizacji zamówienia i zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.

3. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawy.

4. Administratorem przekazanych danych jest tylko i wyłącznie Grupa Corleone Rafał Kolak.

&8

1. Wszystkie propozycje cen zawarte na tej stronie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

2. W celu uniknięcia wątpliwości, o których mowa w art. 70 §2 kodeksu cywilnego, przyjmuje się, że umowa sprzedaży jest zawierana w Skawinie przy ul. Popiełuszki 31 w siedzibie Firmy.

3. Dokonując zamówienia przez Serwis lub w wyniku poźniejszych kontaktów ze Sprzedającym Klient oświadcza, że akceptuje niniejszy Regulamin.

4. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem. 28 stycznia 2019 roku.